Thông tin tài chính dự án
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 08 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NÀ TẨU (25/01/2014 - 25/01/2022)

 

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Thông tin tài chính dự án (cập nhật ngày 1/1/2014)
Thông tin tài chính dự án

Để đạt mục tiêu phát điện NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SUỐI SẬP 3 vào Quý I/2010, kể từ khi bắt tay vào triển khai Dự án tới nay: Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và toàn thể CBNV của SBM., JSC luôn ý thức được rằng ngoài việc triển khai và thực hiện theo tiến độ của Dự án thì một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc góp phần làm lên thành công của Dự án đó là nguồn Tài chính cung cấp cho Dự án đặc biệt trong tình hình tài chính của nước ta hiện nay.

 
Ngay từ những ngày đầu triển khai Dự án Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 02/2007/QN-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2007 với các nội dung chính : Tổ chức Triển khai, thực hiện dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 - Phù Yên - Sơn La với mục tiêu phát điện vào Quý II/2010.
Cho đến thời điểm hiện nay việc thu xếp vốn cho dự án đã cơ bản được hoàn thành
 
- Nguồn Tài chính đảm bảo cho Dự án là 3 nguồn sau:
 
+ Vốn tự có: 35% Tổng giá trị công trình.
 
+ Vốn vay Ngân hàng phát triển ( Vốn ưu đãi ): 50% Tổng giá trị công trình
 
+ Vay Ngân hàng thương mại: 15% Tổng giá trị công trình
 
I/ Tiến độ triển khai, thực hiện Dự án:
 
Đến 30/8/2008 dự án đã triển khai đúng tiến độ đề ra, khối lượng thực hiện ước đạt 20% tổng khối lượng công trình.
 
II/ Kế hoạch khai thác nguồn tài chính cho Dự án.
 
Đến nay dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 – Phù Yên – Sơn La đã xác định được:
 
Tổng mức đầu tư sau thuế VAT là: 318.000.000.000 (VNĐ)
 
Tổng mức đầu tư trước thuế VAT là: 294.000.000.000 (VNĐ)
 
(Hai trăm chín mươi tư tỷ đồng)
 
Kế hoạch vốn đã được huy động cụ thể như sau: 
 
* Vốn tự có: 35% ≈ 110.000.000.000 (Đ)
 
1. Năm 2007: Các cổ đông sáng lập góp 5% VĐL = 10.000.000.000 (Đ).
 
Trong đó:
 
- Công đoàn Công ty Điện lực 1: 40% = 4.000.000.000 (Đ)
 
- Công đoàn Điện lực Sơn La: 28% = 2.800.000.000 (Đ)
 
- Công ty CP.ĐT&PT Bình Minh: 27% = 2.700.000.000 (Đ)
 
- Công ty CP.ĐTXD&TM Điện lực Miền Bắc: 5% = 500.000.000 (Đ)
 
(Đến 31/12/2007 Các cổ đông sáng lập đã góp đầy đủ vốn điều lệ huy động lần 1 năm 2007).
 
2. Năm 2008: Các cổ đông sáng lập góp 15% VĐL = 30.000.000.000(Đ)
 
3. Năm 2009: Số vốn góp còn lại là: 70.000.000.000 (Đ)
 
- Ưu tiên cho các cổ đông sáng lập mua hết số cổ phần được quyền chào bán theo tỷ lệ góp vốn ban đầu của các Cổ đông sáng lập.
 
- Nếu các cổ đông sáng lập không mua hết sẽ chào bán theo quy định của Pháp luật.
 
- Thời hạn chào bán từ ngày 01/01/2009 đến ngày ngày 31/12/2009.
 
* Vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (Vốn ưu đãi): 50% ≈ 147.000.000.000(VNĐ)
 
Cùng với sự lỗ lực của hai bên (Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh) để đi đến cung cấp một khoản tín dụng ưu đãi cho Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3- Phù Yên - Sơn La. 
 
Ngày 15 tháng 8 năm 2008, Hợp đồng tín dụng số: 04/2008/HĐTDĐT-NHPT giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được ký kết với các điều khoản cụ thể sau:
 
- Ngân hàng (Bên cho vay): Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La.
 
- Chủ đầu tư (Bên vay): Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
- Số tiền vay: 147.000.000.000 (VNĐ) (Một trăm bốn mươi bẩy tỷ đồng)
 
- Thời gian vay: 8 năm (Trong đó 02 năm ngắn hạn)
 
- Lãi suất vay: 11,4%/năm
 
- Mục đích sử dụng vốn vay: Các khoản vay dùng để thanh toán cho các chi phí hợp lý và hợp pháp (Không bao gồm nhập khẩu thiết bị) phục vụ cho việc đầu tư Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, công suất 14 MW tại Bản Mòn, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
 
* Vốn vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Sở giao dịch III (Vốn thương mại): 15 % ≈ 37.000.000.000 (VNĐ) 
 
Ngày 14 tháng 8 năm 2008, Hợp đồng tín dụng số: 986307/2329335/ HĐTD/2008 giữa 03 bên: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Sở giao dịch III.
 
- Ngân hàng (Bên cho vay): Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Sở giao dịch III.
 
- Số tiền vay: Số tiền tối đa là: 2.220.000 USD (Hai triệu hai trăm hai mươi ngàn Đôla Mỹ),
 
- Mục đích sử dụng vốn vay: để thanh toán phần chi phí nhập khẩu thiết bị.
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
10 NĂM … CHẶNG ĐƯỜNG CÒN VIẾT TIẾP… Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 03 năm phát điện chính thức. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa
Nhà máy thủy điện Nà Tẩu với công tác môi trường Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2015 Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2017
Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày  phát điện thương mại. Chúc mừng Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 2 năm phát điện chính thức 02 tổ máy
Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014 Thi tuyển Kỹ thuật viên cho các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Tà Cọ: Điểm sáng mô hình thủy điện nhỏ
Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các NMTĐ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 thành công tốt đẹp Thông báo: Chương trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014-2015
Đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng Đoàn Đại biểu thăm và trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Tà Cọ, tỉnh Sơn La. Mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thông điệp năm 2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014
Nhà máy thủy điện Nà Tẩu - 04 năm (25/01/2014 - 25/01/2018) - Dấu ấn của những đổi thay
Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng làm việc tại NMTĐ Nà Tẩu
Chương trình nghỉ dưỡng sức cho CBCNV năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN ĐINH DẬU 2017 Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
Gala Doanh nhân Thăng Long 2015. Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội Tổ Công đoàn các Nhà máy thủy điện - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Tập huấn về ATVSLĐ tại Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh
Tập huấn công tác PCCC tại NMTĐ Suối Sập 3, tỉnh Sơn La. Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Giao hữu bóng giữa khối văn phòng Công ty và lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện NMTĐ Tà Cọ
 Khai giảng lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện Công ty tư vấn độc lập Jaco, Nhật Bản thẩm định dự án NMTĐ Tà Cọ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo cơ chế phát triển sạch CDM. Trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Công ty
Thành tích, sự ghi nhận của Đảng và nhà nước đối với SBM Giải bóng đá Cúp Doanh nhân Sơn La lần thứ nhất năm 2011. Giải bóng đá giao hữu “TOPACO mở rộng” chào mừng ngày Quốc khánh 02/09/2011.
Thông báo lịch thi tuyển Cán bộ kế hoạch đầu tư và kỹ sư vận hành nhà máy thủy điện. Trận giao hữu bóng đá lượt về chào mừng 80 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Kết quả tuyển dụng vòng 03
Kết quả thi tuyển vòng 2 Giao lưu bóng đá kỷ niệm 4 năm ngày thành lập công ty
Tin ngắn
Tin ngắn (11/2/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (20/1/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/11/2010)
Kết quả thi tuyển vòng 02 Thông báo mời thầu
Chuyến đến thăm và làm việc của bên tư vấn TUVNORD tại nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 về dự án CDM. Tin ngắn
Tin ngắn (12/8/2009)
Tin tức
Tin tức (8/7/2009)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/6/2009)
Tin tức
Tin tức (1/6/2009)
Thông báo mời thầu
Tin ngắn
Tin ngắn (20/3/2009)
LỄ MỞ THẦU
LỄ MỞ THẦU (19/3/2009)
Thông Báo
Thông Báo (6/2/2009)
Hợp đồng bảo hiểm rủi ro Thông báo mời thầu Ký hợp đồng mua bán giảm phát thải CDM Dự án Thuỷ điện Suối Sập 3
Thông tin mời thầu Các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện.
Thứ bảy , Ngày 29 / 01 / 2022
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS