Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 (cập nhật ngày 24/9/2016)
Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 
Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 15h00 ngày 24 tháng 09 năm 2016 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 với mục đích chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.
 
 
Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu
Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 
 
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ 
 
            Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội, gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 36.950.449 cổ phần/39.000.000 cổ phần, chiếm 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
 
 
Bà Bùi Tuyết Vân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với
Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
           * Đoàn chủ tịch:
            - Ông: Vũ Quang Long - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            - Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
            - Ông: Lê Đình Lượng - Ủy viên
 
 
Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Vũ Quang Long, Ông  Lê Đình Lượng)
 
          * Ban thư ký:
           - Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban
            - Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên
 
           * Ban bầu cử:
- Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban
- Ông: Vũ Minh Tú - Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Thành viên
 
            Ông Lại Hợp Quốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
 
 
Ông Lại Hợp Quốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
 
           Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 
 
Ông Lê Đình Lượng - Ủy viên Đoàn chủ tịch trình bày
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 
           Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai năm 2016. Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
 
 
Ông Bùi Quang Kỷ - Cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 
 
 
Ông Vũ Minh Tú - Thành viên ban bầu cử trình bày
Quy trình bỏ phiếu của Đại hội bất thường ngày 24/09/2016
 
 
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
 
 
Ông Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
 
 
Ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 
 
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 
 
Ông: Vũ Quang Long - Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
 
            Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
10 NĂM … CHẶNG ĐƯỜNG CÒN VIẾT TIẾP…  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 03 năm phát điện chính thức. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa Nhà máy thủy điện Nà Tẩu với công tác môi trường
Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2015 Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày  phát điện thương mại. Chúc mừng Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 2 năm phát điện chính thức 02 tổ máy Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014
Thi tuyển Kỹ thuật viên cho các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Tà Cọ: Điểm sáng mô hình thủy điện nhỏ Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các NMTĐ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 thành công tốt đẹp Thông báo: Chương trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014-2015 Đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng Đoàn Đại biểu thăm và trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Tà Cọ, tỉnh Sơn La.
Mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thông điệp năm 2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014
Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng làm việc tại NMTĐ Nà Tẩu Nhà máy thủy điện Nà Tẩu - 04 năm (25/01/2014 - 25/01/2018) - Dấu ấn của những đổi thay
Chương trình nghỉ dưỡng sức cho CBCNV năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN ĐINH DẬU 2017
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 Gala Doanh nhân Thăng Long 2015.
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội Tổ Công đoàn các Nhà máy thủy điện - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Tập huấn về ATVSLĐ tại Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh Tập huấn công tác PCCC tại NMTĐ Suối Sập 3, tỉnh Sơn La.
Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Giao hữu bóng giữa khối văn phòng Công ty và lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện NMTĐ Tà Cọ  Khai giảng lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện
Công ty tư vấn độc lập Jaco, Nhật Bản thẩm định dự án NMTĐ Tà Cọ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo cơ chế phát triển sạch CDM. Trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Công ty Thành tích, sự ghi nhận của Đảng và nhà nước đối với SBM
Giải bóng đá Cúp Doanh nhân Sơn La lần thứ nhất năm 2011. Giải bóng đá giao hữu “TOPACO mở rộng” chào mừng ngày Quốc khánh 02/09/2011. Thông báo lịch thi tuyển Cán bộ kế hoạch đầu tư và kỹ sư vận hành nhà máy thủy điện.
Trận giao hữu bóng đá lượt về chào mừng 80 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Kết quả tuyển dụng vòng 03 Kết quả thi tuyển vòng 2
Giao lưu bóng đá kỷ niệm 4 năm ngày thành lập công ty Tin ngắn
Tin ngắn (11/2/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (20/1/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/11/2010)
Kết quả thi tuyển vòng 02 Thông báo mời thầu Chuyến đến thăm và làm việc của bên tư vấn TUVNORD tại nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 về dự án CDM.
Tin ngắn
Tin ngắn (12/8/2009)
Tin tức
Tin tức (8/7/2009)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/6/2009)
Tin tức
Tin tức (1/6/2009)
Thông báo mời thầu Tin ngắn
Tin ngắn (20/3/2009)
LỄ MỞ THẦU
LỄ MỞ THẦU (19/3/2009)
Thông Báo
Thông Báo (6/2/2009)
Hợp đồng bảo hiểm rủi ro
Thông báo mời thầu Ký hợp đồng mua bán giảm phát thải CDM Dự án Thuỷ điện Suối Sập 3 Thông tin mời thầu
Các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện. Thông tin tài chính dự án
Thứ hai , Ngày 29 / 11 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS