Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 08 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NÀ TẨU (25/01/2014 - 25/01/2022)

 

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 (cập nhật ngày 22/4/2017)
        Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.
 
        Căn cứ công văn số 287/HD-CĐNPC ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 
        Được sự chuẩn y của BCH Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Chi bộ Đảng và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 13h30 ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 (xã Suối Bau, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 và đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
          Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu có:
 
1/ Ông: Trần Nguyên Thắng             - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
2/ Ông: Mùi Đức Huy                       - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - PGĐ Điện lực Bắc Phù Yên 
3/ Ông: Lê Đình Lượng                    - Bí thư chi bộ; Ủy viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
4/ Ông: Nguyễn Huy Bách                - Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Giám đốc Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM
5/ Ông: Nguyễn Tài Tuân                  - Chủ tịch Công đoàn; Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
 
          Và sự có mặt tham dự của 68 Đại biểu là Đoàn viên ưu tú được bầu chọn trong 108 Đoàn viên của Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
 
Các vị Đại biểu khách đã về dự và 68 Đại biểu chính thức đã có mặt đầy đủ và đúng giờ
 
          Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh  khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu và  Ban thư ký như sau:
 
           * Đoàn chủ tịch:
            - Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân                      - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            - Đồng chí: Vũ Minh Tú                              - Ủy viên
            - Đồng chí: Hồ Đăng Thành                         - Ủy viên
 
 
Đoàn chủ tịch (từ trái qua phải): Đ/c Vũ Minh Tú; Đ/c Nguyễn Tài Tuân và Đ/c Hồ Đăng Thành
 
* Ban thư ký:
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo          - Trưởng ban
- Đồng chí: Bùi Văn Sơn                  - Ủy viên
 
         Đại hội đại biểu đã diễn ra theo đúng trình tự và chương trình Đại hội đại biểu đề ra. Với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình, sát thực tế của toàn thể các Đoàn viên tham dự. Đại hội đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua và đưa ra những biện pháp khắc phục, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD được giao hàng năm, đưa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một hoàn thiện và phát triển trong thời kỳ mới.
 
 
Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân - Chủ tịch Đoàn chủ tịch trình bày
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh
khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
 
Đồng chí:  Vũ Văn Thắng - Giám đốc NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3 tham gia ý kiến về
Sản xuất điện và quản lý, kỹ thuật vận hành, sửa chữa trong các Nhà máy thủy điện
 
 
Đồng chí: Trần Quang Huy - Trưởng ban ATVSLĐ đóng góp ý kiến về Công tác an toàn lao động,
vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
 
Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều - Trưởng ban nữ công
đóng góp ý kiến về vai trò của nữ công trong các  hoạt động của Công ty
 
 
Đồng chí: Bế Ngọc Phong - Trưởng ca vận hành NMTĐ Nà Tẩu,Tổ phó Tổ công đoàn
NMTĐ Thoong Gót và Nà Tẩu đóng góp ý kiến về Công tác chăm lo đời sống người lao động trong các NMTĐ.
 
           Rất vinh dự khi Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhận được sự chỉ đạo sát sao từ BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
 
Ông: Trần Nguyên Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu
 
 
Ông: Lê Đình Lượng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty 
cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu.
 
            Cũng tại Đại hội đại biểu này các Đại biểu đã nghiêm túc, tập trung, dân chủ bầu ra những Đồng chí Đoàn viên Công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu, năng động, nhiệt tình và có năng lực tổ chức công tác Công đoàn để tham gia vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu ra Tổ bầu cử gồm các đồng chí có trên sau:
 
* Ban bầu cử:
            - Đồng chí: Vũ Đức Hiển                   - Trưởng ban
            - Đồng chí: Phạm Quốc Toản            - Ủy viên
            - Đồng chí: Nguyễn Thị Chang          - Ủy viên
 
 
Đồng chí:  Vũ Đức Hiển - Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
 
 
 
  Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu nghiêm túc, tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao tham gia bỏ những
lá phiếu tín nhiệm BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022
 
           Kết quả Đại hội đại biểu đã bầu và lựa chọn được BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 Đồng chí như sau:
 
 1/ Đồng chí: Lê Đắc Dần                             - Chủ tịch Công đoàn
             2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo                    - Phó chủ tịch Công đoàn
 3/ Đồng chí: Hồ Đăng Thành                      - Ủy viên
             4/ Đồng chí: Bùi Văn Sơn                           - Ủy viên
             5/ Đồng chí: Bế Ngọc Phong                        - Ủy viên
 
 
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt,
nhận những bó hoa chúc mừng từ các Quý vị Đại biểu khách và Phát biểu nhận nhiệm vụ mới.
 
           Thay mặt Đoàn chủ tịch Đồng chí Vũ Minh Tú đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với những nội dung được thảo luận, thống nhất trong Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được thể hiện, làm cơ sở để BCH, các Đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
 
 
Đồng chí: Vũ Minh Tú - Chủ tịch Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
 
Nghị quyết  và Biên bản Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được 100% các Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua.
 
        Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kết thúc thành công, tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đại biểu đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của tất cả các Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
         Ngay buổi tối cùng ngày tại sảnh Khu cư xá NMTĐ Suối Sập 3 đã diễn ra buổi Tiệc chiêu đãi chúc mừng Đại hội đại biểu Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 và sinh nhật 10 năm (12/02/2007 - 12/02/2017) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
 
 
Ông Vũ Minh Tú - Trưởng phòng tổng hợp tuyên bố lý do và giớ thiệu khách mời
 
 
Ông Lê Đình Lượng - Bí thư chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc buổi tiệc
 
 
 
Buổi buổi Tiệc chiêu đãi chúc mừng Đại hội đại biểu Công đoàn khóa II,
nhiệm kỳ 2017-2022 và sinh nhật 10 năm (12/02/2007 - 12/02/2017) diễn ra đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc .

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
10 NĂM … CHẶNG ĐƯỜNG CÒN VIẾT TIẾP… Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 03 năm phát điện chính thức. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa
Nhà máy thủy điện Nà Tẩu với công tác môi trường Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2015 Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2017
Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày  phát điện thương mại. Chúc mừng Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 2 năm phát điện chính thức 02 tổ máy
Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014 Thi tuyển Kỹ thuật viên cho các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Tà Cọ: Điểm sáng mô hình thủy điện nhỏ
Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các NMTĐ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 thành công tốt đẹp Thông báo: Chương trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014-2015
Đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng Đoàn Đại biểu thăm và trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Tà Cọ, tỉnh Sơn La. Mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thông điệp năm 2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014 Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Nhà máy thủy điện Nà Tẩu - 04 năm (25/01/2014 - 25/01/2018) - Dấu ấn của những đổi thay
Chương trình nghỉ dưỡng sức cho CBCNV năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng làm việc tại NMTĐ Nà Tẩu
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN ĐINH DẬU 2017
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 Gala Doanh nhân Thăng Long 2015.
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội Tổ Công đoàn các Nhà máy thủy điện - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Tập huấn về ATVSLĐ tại Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh Tập huấn công tác PCCC tại NMTĐ Suối Sập 3, tỉnh Sơn La.
Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Giao hữu bóng giữa khối văn phòng Công ty và lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện NMTĐ Tà Cọ  Khai giảng lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện
Công ty tư vấn độc lập Jaco, Nhật Bản thẩm định dự án NMTĐ Tà Cọ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo cơ chế phát triển sạch CDM. Trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Công ty Thành tích, sự ghi nhận của Đảng và nhà nước đối với SBM
Giải bóng đá Cúp Doanh nhân Sơn La lần thứ nhất năm 2011. Giải bóng đá giao hữu “TOPACO mở rộng” chào mừng ngày Quốc khánh 02/09/2011. Thông báo lịch thi tuyển Cán bộ kế hoạch đầu tư và kỹ sư vận hành nhà máy thủy điện.
Trận giao hữu bóng đá lượt về chào mừng 80 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Kết quả tuyển dụng vòng 03 Kết quả thi tuyển vòng 2
Giao lưu bóng đá kỷ niệm 4 năm ngày thành lập công ty Tin ngắn
Tin ngắn (11/2/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (20/1/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/11/2010)
Kết quả thi tuyển vòng 02 Thông báo mời thầu Chuyến đến thăm và làm việc của bên tư vấn TUVNORD tại nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 về dự án CDM.
Tin ngắn
Tin ngắn (12/8/2009)
Tin tức
Tin tức (8/7/2009)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/6/2009)
Tin tức
Tin tức (1/6/2009)
Thông báo mời thầu Tin ngắn
Tin ngắn (20/3/2009)
LỄ MỞ THẦU
LỄ MỞ THẦU (19/3/2009)
Thông Báo
Thông Báo (6/2/2009)
Hợp đồng bảo hiểm rủi ro
Thông báo mời thầu Ký hợp đồng mua bán giảm phát thải CDM Dự án Thuỷ điện Suối Sập 3 Thông tin mời thầu
Các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện. Thông tin tài chính dự án
Thứ bảy , Ngày 29 / 01 / 2022
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS